top of page

POLITIKA KAKOVOSTI

 

Podjetje MATIC EMBALAŽA d.o.o., politiko kakovosti vzpostavlja, uporablja in vzdržuje v skladu z zahtevami ISO 9001:2008.

 

Na kakovost procesov dela gledamo kot osnovo konkurenčnosti in uspešnosti na trgu na področju pakiranja in proizvodnje embalaže iz plastičnih mas.

 

Podjetje MATIC EMBALAŽA d.o.o., se trudi, da vedno in popolnoma izpolnjuje zahteve in pričakovanja kupcev ter končnih potrošnikov, kot tudi drugih interesnih strank.

 

Politika kakovosti je vzpostavljena v skladu z osnovno dejavnostjo podjetja MATIC EMBALAŽA d.o.o. in zajema:

 

  • Izpolnitev zahtev kupcev in končnih potrošnikov za izdelek visokega nivoja kakovosti, dobavljenega v dogovorjenem roku;

  • Spoštovanje zakonskih predpisov in izpolnjevanje obveznosti do države;

  • Razvoj dolgoročnih in korektnih odnosov z dobavitelji;

  • Zagotavljanje kontinuiranega tehnično-tehnološkega razvoja delovnih procesov;

  • Izpolnjevanje pričakovanj zaposlenih;

  • Motiviranje zaposlenih, da aktivno sodelujejo v izboljševanju kakovosti delovnih procesov.


Politika kakovosti MATIC EMBALAŽA d.o.o., predstavlja okvir za vzpostavitev in oceno ciljev kakovosti. Vodstvo podjetja bo periodično preverjalo učinkovitost svojega QMS-a in svoje cilje kakovosti, z namenom zagotavljanja njihove učinkovitosti in stalne uporabe.

 

Politiko in cilje kakovosti izvajamo s krepitvijo zavesti pri vseh zaposlenih v MATIC EMBALAŽA d.o.o., promoviranjem pozitivnega odnosa in odgovorne drže do delovnih procesov odgovornih oseb.

 

Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo zagotovilo potrebne vire za uresničevanje sprejete politike in ciljev kakovosti.


Direktorica MATIC EMBALAŽA d.o.o.,

Petra Filipič

bottom of page