top of page

OKOLJSKA POLITIKA

 

Vodstvo podjetja MATIC EMBALAŽA d.o.o. in vsi zaposleni v podjetju, so odgovorni za nenehno izboljševanje Sistema varovanja okolja, v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2004.

Naša politika in cilji so:

 

  • Spoštovati zakone in predpise s področja zaščite okolja;

  • Nenehno si prizadevati k nadgradnji dela s ciljem racionalne uporabe repromateriala, energije, vode ter zemljišča;

  • Stremeti k zmanjšanju skupnega odpada kot tudi izločanje odpada, ki ga ni mogoče predelati na okolju prijazen način;

  • Stalno izboljševati učinek zaščite okolja;

  • Vršiti usposabljanja s področja zaščite okolja, da bi se pridobivala nova znanja in dvigala zavest vseh zaposlenih o pomenu ohranitve le-tega;

  • Vzpostaviti učinkovito komunikacijo z vsemi zainteresiranimi stranmi in drugimi pomembnimi organizacijami s ciljem boljšega razumevanja informacij pomembnih za okolje;

  • Vplivati na naše dobavitelje in podizvajalce, da tudi oni ukrepajo v smeri zaščite okolja,

  • Našo politiko zaščite okolja omogočiti dostopno javnosti.

 

Z dosego postavljenih ciljev nenehno izboljšujemo delovno učinkovitost in finančni potencial organizacije MATIC EMBALAŽA d.o.o., kar je v interesu lastnikov, kot tudi vseh zaposlenih in širše skupnosti.

 

Direktorica MATIC EMBALAŽA d.o.o.,

Petra Filipič

 

bottom of page